RHK Moss - Losje VII

Vi holder til i eget hus - Kongensgt 36 - midt i Moss sentrum.
Huset ble kjøpt av Frelsesarmeen og gjennom en stor dugnadsinnsats har vi fått en flott Losjehall og fine selskapslokaler. 
Møtedagen vår er torsdag, og møtene avholdes ca hver 14.dag fra august til mai.