Veiledning fra RHK
Her skrives historien om den lokale losjen. 

NB:Overordnet historie for RHK Norden skal ikke skrives her.

***
Tekst vedlikeholdes i StyreWeb. Velg meny "Tjenester - Hjemmeside - Tekster" og oppdater "Historie".
***