Velkommen til Losje St.Olav VII Moss!

Publisert av Ivar Karl Andersen den 01.10.14. Oppdatert 30.09.15.
Standard innhold på losjens hjemmeside er allerede på plass. 

Før hjemmesiden publiseres er det imidlertid viktig at informasjonen knyttet til den lokale losjen oppdateres. 

Følg disse stegene, og dere vil om kort tid ha hjemmeside klar til publisering.
Rediger tekstene "Om oss" og "Historie".
Dette gjøres i StyreWeb via menyen "Tjenester - Hjemmeside - Tekster".  
Så snart teksten er oppdatert kan du forhåndsvise og se resultatet på hjemmesiden.
Du kan enkelt opprette nye artikler i StyreWeb. 
Dette gjøres via menyen "Tjenester - Hjemmeside - Artikler". 
Her kan du også slette denne hjelpe-artikkelen fra hjemmesiden.

Flere tips om artikler her >> Spørsmål og Svar
Bilder er viktig for å skape en levende og interessant hjemmeside. Du kan opprette album for ulike hendelser/tema, og enkelt laste opp dine bilder for visning på hjemmesiden.

Les mer om dette her >>  Spørsmål og Svar

Flere tips?
Vi har samlet flere tips til hvordan dere kommer godt i gang i denne >> Spørsmål og Svar

Informasjon er tom